Ověřování dokumentů

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zadejte podmínky pro ověření dokumentu (obě podmínky jsou povinné)

- - -
/
(Např. 5 EC 11/2017 nebo EPR 11/2017)

Po vyplnění povinných údajů (specifický identifikátor, spisová značka) a stisknutí tlačítka "Vyhledat dokument" je možné v případě elektronického platebního rozkazu, vedeného soudem v rejstříku EPR (tedy spisová značka je např. EPR 12345/2013), získat elektronický originál rozhodnutí, které vám bylo doručeno. Poté, co dané rozhodnutí nabude právní moci, bude možné rovněž získat i elektronický originál rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci. Není tedy potřeba vyžadovat opětovné zaslání stejnopisu takového rozhodnutí ze strany soudu.

V případě, že Vám byl doručen elektronický platební rozkaz, vedený soudem v rejstříku EC nebo ECM (tedy spisová značka je např. 14 EC 124/2012, 15 ECM 125/2012), je možné pouze ověřit, zda dané rozhodnutí soud skutečně vydal a zda již nabylo právní moci.